Gönder Cevapla
 
Değerlendir:
  • 1 Oy - 5 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
YÖK' e iş başvurusu
06-13-2012, 04:52 PM (Bu Mesaj 06-13-2012 04:56 PM değiştirilmiştir. Değiştiren : mustiraper.)
Mesaj: #1
YÖK' e iş başvurusu

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ UYARINCA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE BİLİŞİM PERSONELİ VE UZMAN ALINACAKTIR.

Bilişim Personeli 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek altıncı maddesi ile bu maddeye dayanılarak yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in sekizinci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2010 veya 2011 KPSSP3 (B) Grubu puan türünden en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen bilişim personeli adayının KPSS puanı 70 sayılacaktır.) alınacak bilişim personeli sayısının on (10) katı aday arasından, uzman personel ise “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2.maddesinin © fıkrası uyarınca belirlenen on (10) katı aday arasından Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirilecektir.
I. BAŞVURU ŞARTLARI
A.GENEL ŞARTLAR
a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak ve 35 yaşından gün almamış olmak.
Bilişim Personeli İçin;
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek
B-ÖZEL ŞARTLAR (BİLİŞİM PERSONELİ İÇİN)
KADRO UNVANI
ALINACAK PERSONEL ADEDİ
TEMİN EDİLECEK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR
ÖDENECEK
ÜCRET
(BRÜT)
WEB TABANLI JAVA İLE YAZILIM GELİŞTİRMEDE İLERİ SEVİYEDE YAZILIM UZMANI
3
1. İlişkisel veritabanları üzerinde çalışan Java/J2EE ile program geliştirme konusunda deneyimli olmak.
2. UML 2.0 – Unified Modeling Language ile nesneye yönelik analiz, tasarım ve yazılım dokümantasyonu ve raporlama konularında deneyimli olmak.
3. JSP/Servlet, Struts, Spring, Spring MVC ve ORM (en az birinde Hibernate, IBATIS) araçlarında iyi derecede deneyimli olmak.
4. SOA – Service Oriented Architecture (soap, wsdl, xml, xslt, xsd) ve Web teknolojileri (DHTML, XHTML, CSS, Javascript, Ajax) konularında deneyimli olmak.
5. Java/J2EE uygulama geliştirme araçlarında (Eclipse, CVS, SVN vb.) ile uygulama geliştirme konusunda deneyimli olmak.
6. Unit test, performans testleri, refactoring, nesneye yönelik prensipler, tasarım kalıpları konularında deneyimli olmak.
7. Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi sahibi olmak.
8. J2EE platformu ve uygulama sunucusu (Oracle Weblogic, Apache Tomcat, GlassFish gibi) kullanarak uygulama geliştirmiş olmak.
9. Veritabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu konularında deneyimli olmak,
10. Oracle veritabanı ve PL/SQL konularında deneyimli olmak.
11. Jasperreport raporlama araçlarında deneyimli olmak.
Tercihen;
1. Java tabanlı Portal çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak.
2. Oracle Business Intelligence aracında bilgi sahibi olmak.
5922,58TL
VERİ TABANI YÖNETİCİSİ
1
1. Genel olarak Linux veya Unix işletim sistemleri kurulumu, yönetimi ve güvenliği konularında deneyimli olmak.
2. Oracle 10g/11g sistemlerini Linux ortamında RAC ve ASM kullanarak kurma, optimize etme, patch uygulama tecrübesi olmak.
3. Linux üzerinde Oracle RAC/Grid/ASM olarak çalışan büyük ölçekli Oracle veritabanı yönetmiş olmak.
4. Veritabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu /normalleştirme hakkında ileri dercede bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
5. İleri derecede SQL ve PL/SQL bilmek.
6. Veritabanı tabloları, dizinleri, yordam/fonksiyonları ve gerekli diğer nesneleri oluşturmak, kota yönetimlerini ve izinleri ayarlamak, değişik seviyelerde Audit ayarlarını düzenleme konularında bilgi sahibi olmak.
7. Veritabanı kullanıcılarının kullandığı SQL’lerin analizlerini yapıp performans ve kaynak kullanımı düzeyinde optimizasyonlar yapabilmek.
8. Oracle için tahsis edilen disk ortamında nesneler düzeyinde disk optimizasyonları yapabilmek.
9. Oracle FRA/Redo log yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.
10. Oracle LogMiner ayarları yapıp gerekli raporları alma konusunda bilgi sahibi olmak.
11. Oracle veritabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hakim, RMAN felaket yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak.
12. Linux düzeyinde Oracle Import/Export, Data Pump Import/Export ve RMAN scripleri yazmış ve Linux Crontab’a entegre etmiş olmak.
13. Genelde Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak, özelde Oracle veri güvenliği konularında politikalar oluşturmak, izlemek, kaydetmek konularında bilgi sahibi olmak.
Tercihen
1. Veritabanı yönetimi sistemleri konusunda eğitim almış olmak.
2. Oracle OCA ve/veya OCP sertifikalarına sahip olmak.
3. Oracle Standby Server veya Oracle DataGuard kurulumu yapmış ve işletmiş olmak.
5922,58TL
SİSTEM-AĞ YÖNETİCİSİ
1
1. Microsoft Sunucu İşletim sistemleri kurulumu, yönetimi ve güvenliği konularında deneyimli olmak.
2. Active Directory benzeri dizin servisleri ve Windows Server Sistem etki alanlarının (domain) ve kullanıcı hesaplarının tasarlanması, kullanıcı profilleri, politikalarının belirlenmesi kurulumu ve yönetilmesi konularında deneyimli olmak.
3. Log/günlük toplama ve yönetim sistemlerin kurulumunu ve yönetimini yapmış olmak.
4. Sunucu ve ağ sanallaştırma sistemleri ve yazılımlarının kurulum, yönetim ve optimizasyonları konularında deneyimli olmak.
5. Web, Proxy server vb. sistem mimarilerinin tasarımı, kurulumu ve yönetilmesi konularında deneyimli olmak.
6. Dosya, klasör, yazıcılar, uygulamalar, veritabanı, web siteleri gibi erişilen nesnelerin oluşturulması kurulumu ve yönetilmesi konularında deneyimli olmak.
7. Ağ topolojisinin tasarımı, yönlendirme (routing), IP adresleme, isim çözümleme sistemleri (DNS,), sanal özel ağlar (VPN), uzaktan erişim sistemleri (RAS), NAT benzeri sistemlerin tasarlanması, kurulumu ve yönetimi konularında deneyimli olmak.
8. Kaynaklara olan erişimin kontrolü ve denetlenmesi, sistemlerin tasarımı, kurulumu ve yönetilmesi konularında bilgi sahibi olmak.
9. Kimlik doğrulama (Authentication) ve Yetkilendirme (Authorization) tasarımı ve yönetilmesi konularında deneyimli olmak.
Tercihen
1. Microsoft Sertifikalı Bilgi Teknolojileri Uzmanı (MCITP – Microsoft Certified IT Professional) sertifika sahibi olmak.
2. CCNA (Cisco Certified Network Associate) (Cisco Sertifikalı Network Uzmanı) sertifikasyon sahibi olmak.
3. Microsoft, Unix veya Linux gibi farklı platform ve sistemler arasındaki uyumluluğun ve haberleşmenin sağlanması konularında deneyimli olmak.
4. Şifreleme (Encryption) ve şifreli haberleşme altyapısının tasarlanması konularında deneyimli olmak.
5. PKI, IPSec benzeri güvenlik sistemlerinin tasarlanması konularında deneyimli olmak.
6. Saldırı tespit sistemleri ve güvenlik duvarları için kuralların tanımlanması, kurulması ve yönetim konularında deneyimli olmak.
7. Veri depolama sistemleri (diskler, NAS, SAN) kurulum ve yönetimi konularında deneyimli olmak.
8. Cluster ve NLB (Network Load Balancing) benzeri hataya karşı tolerans sağlayan sistemlerin kurulum ve yönetim konularında deneyimli olmak.
9. Yedekleme ve geri dönme sistemlerinin ilgili donanım ve yazılımlarının kurulumu ve yönetimi konularında deneyimli olmak
5922,58TL
C-ÖZEL ŞARTLAR (UZMAN PERSONEL İÇİN)
KADRO UNVANI
ALINACAK PERSONEL ADEDİ
TEMİN EDİLECEK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR
ÖDENECEK
ÜCRET
(BRÜT)
UZMAN
2
Hukuk Fakültesinden lisans mezunu olmak ve Avukatlık stajını yapmış olmak veya hukuk fakültesi mezunu olup yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.
İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (B) düzeyinde puan almış olmak.
3696,48 TL
UZMAN
2
Fakültelerin İşletme veya İktisat bölümlerinden mezun olmak ve Yükseköğretimin finansmanı alanında en az iki yıl çalıştığını belgelemek veya yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.
İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (B) düzeyinde puan almış olmak
3696,48 TL
UZMAN
3
Fakültelerin Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmak ve bu alanda en az iki yıl çalışmış olmak veya bu alanda yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.
İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (B) düzeyinde puan almış olmak.
3696,48 TL
UZMAN
1
Fakültelerin Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Elektrik, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak ve ses, görüntü ve ışık sistemlerinin yönetimi, simultane sistemlerinin yönetimi, canlı yayın hizmetlerinin sunulması konularında (konferans salon hizmetleri) en az iki yıl çalışmış olmak veya alanında yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.
İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (B) düzeyinde puan almış olmak
3696,48 TL
UZMAN
1
Fakültelerin İstatistik veya sosyoloji bölümünden mezun olmak ve istatistik alanında en az iki yıl çalışmış olmak veya yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.
İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (B) düzeyinde puan almış olmak
3696,48 TL
II-ISTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ
1)Başvuru formu
2)Öğrenim Belgesinin aslı ya da okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti
3)Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge
4)KPSS sonuç belgesi (Uzman pozisyonuna başvuracak adaylarda getirilmesi zorunludur)
5)KPDS sonuç belgesi (Uzman pozisyonuna başvuracak adaylar için)
6)GENEL ŞARTLAR başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge
7)GENEL ŞARTLAR başlığının (e) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge
Başvuruların Başkanlığımızın yok.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra istenilen belgelerle birlikte ilanın ulusal basında yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Bilkent/Ankara adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
III- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adaylardan, 2010 veya 2011-KPSSP3 (B) Grubu puanı (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen bilişim personeli adayının KPSS puanı 70 sayılacaktır.) esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav yeri ve tarihi yok.gov.tr sitesinde ilân edilecektir.
IV- DEĞERLENDİRME
Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.
V-SÖZLÜ SINAV KONULARI (BİLİŞİM PERSONELİ İÇİN)
1- Yazılım Mühendisliği,
2- Proje Yönetimi,
3- Oracle Database
4- Veritabanı yönetim sistemleri,
5- SQL,
6- Programlama Dilleri (Java, Delphi yada C++),
7- Bilgisayar Ağları,
8- Bilgi Güvenliği,
9- İşletim Sistemleri ve Paket Programlar,
10- Takım çalışması,
11- Pozisyonla ilgili diğer konular
Sözlü sınavda adaylara yukarıda belirtilen konuların en az 3’ ünden kura usulüyle seçilecek sorular sorulacaktır.
*Uzman personelin sözlü sınav konuları mezuniyet alanları ile ilgili olacaktır.
Yapılan sözlü sınav sonuçları sınavın bitiminden itibaren üç gün içerisinde http://www.yok.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.
BAŞVURU FORMU
TC KİMLİK NO
ADAY NO
ASKERLİK DURUMU
ADI
YAPILDIYSA ŞEKLİ
YAPILMADIYSA SEBEBİ
SOYADI
BABA ADI
DOĞUM YERİ
YED.SUBAY
TECİL
ANA ADI
DOĞUM TARİHİ
CİNSİYETİ
TASHİH VAR İSE TARİHİ
ER
MUAF
MEDENİ HALİ
NUF. KAYITLI OL. YER
ÖĞRENİM DURUMU
OKULLAR
MEZUN OLDUĞU OKULUN AÇIK ADI
BÖLÜMÜ
YERİ
MEZUNİYET YILI
SÜRESİ
LİSANS
YÜKSEK LİSANS
DOKTORA
KPSS PUANI VE YILI
YABANCI DİL
KPDS PUANI VE YILI
MUADİLİ PUAN VE YILI
BAŞVURULAN UNVAN
Web tabanlı Java ile yazılım geliştirmede
ileri seviyede yazılım uzmanı
Uzman
Veri Tabanı Yöneticisi
Sistem-Ağ Yöneticisi
VARSA ÖNCE VE HALEN ÇALIŞTIĞI YERİN ADI
GÖREV YERİ
UNVANI
BAŞLAMA TARİHİ
AYRILMA TARİHİ
AYRILIŞ NEDENİ
EMEKLİ SİCİL NO:
SSK NO:
BAĞ-KUR NO:
YAZIŞMA ADRESİ:
İş bu sözleşmeli personel pozisyonu için başvuru formunu gerçeğe uygun olarak doldurdum. ………/………./2012
TELEFON EV:
İŞ:
GSM:
DİĞER
FORMU İNCELEYENİN:
ADI SOYADI:
TARİH VE İMZA:
AÇIKLAMALAR:
1- Form, müracaatta bulunanlar tarafından doldurulacaktır.
2- Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.
3-Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
Fotoğraf

Unigar.com - Üniversiteliler Paylaşım - Sohbet - Tartışma Platformu
Forum Kurallarına Lütfen Uyunuz.
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
Gönder Cevapla


Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  Özel Türk Koleji İş Başvurusu mustiraper 0 3,761 03-02-2013 04:19 AM
Son Mesaj: mustiraper

Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir
İletişimUnigar.comYukarıya dönHafif SürümRSS